Skred i vår omnejd

nedan ett citat från DN

"Stora delar av älvdalen består av kvicklera, lera som blir flytande om marken börjar röra sig. Vi har undersökt och förstärkt för att minska riskerna, men det har vi i första hand gjort där det finns bebyggelse, säger Carina Hultén på SGI i Göteborg.

Det innebär att det finns stora områden där kunskaperna om farorna är mycket begränsade.

Vid det senaste skredet i vår omnejd, Munkedal, kom ingen människa till allvarlig skada. Nedan är lite info om surt 1950, Göta 1957 och Tuve 1977


Surte 1950

Efter ett långvarigt regnande i september 1950 lösgjordes en lavin av lera i ett område i villasamhället Hoj i Surte alldeles vid Göta Älv. Cirka 30 hus drogs med i  raset som gjorde att hela villaområdet försköts hundra meter. Märkligt nog omkom bara en människa. Hade raset inträffat några minuter tidigare hade troligen siffran blivit betydligt högre eftersom ett persontåg med 800 
människor just hade avgått mot Göteborg. Både järnväg och stationshus sjönk i lermassorna

 

Göta 1957

Götaskredet i juni 1957 omfattade ett 1 500 meter stort område. Tre personer omkom och tre skadades. Agnesbergskredet i april 1993 och Ballaboskredet i april 1996 är exempel på andra skred i Göta älvdalen under senare tid. Hotbilden var särskilt allvarlig i Agnesberg och först efter omfattande utrednings- och förstärkningsarbeten kunde stabiliteten säkras.

En orsak till den höga skredfrekvensen i Göta älvdalen är dess geologiska historia med mäktiga lerlager som avsatts i vattenmiljön. Vanligt förekommande är så kallad kvicklera som vid omrörning och vibrationer snabbt förlorar sin hållfasthet och blir flytande. Inom ett område med kvicklera kan skredets omfattning bli mycket stort och skredförloppet ske mycket snabbt.

Från Trollhättans sluss till Lilla Edet är de topografiska skillnaderna stora ned mot Göta älv. Kvicklera är också vanligt förekommande. Inom denna sträcka finns, förutom Lilla Edet, inga större samhällen. Ett större skred inom detta område innebär - på grund av de stora höjdskillnaderna - sannolikt att en stor jordmassa täpper till Göta älv och stoppar all sjötrafik. Tilltäppningen av älven kan också innebära att en hög våg bildas med översvämningar som följd. En dämning av älven kan även innebära att vattennivån nedströms sjunker snabbt med risk för nya skred.


- Ett stort ras kan ändå få stora konsekvenser, både genom att älvfåran spärras och kanaltrafiken stoppas och genom att rasen utlöser en kraftig våg längs älven. Vi har uppgifter från Götaraset 1957 att det utlöste en våg som orsakade omfattande översvämningar, säger Carina Hultén.
"

Tuve 1977

 

Tuve är knappt 17 kvadratkilometer stort och här har ett ras inträffat den 30 november 1977. Tuve har 10375 invånare och är beläget utanför centrala Göteborg, på Hisingen. Här finns ett torg med affärer och man tar sig lätt till centrala Göteborg med buss på 20 minuter och bil på 10 minuter. Tuveskredet var ca 280 000 km2 stort, lika stort som 37 fotbollsplaner. Husen gled 150 meter i gång fart. Skredområdet ligger på västra sidan av Kvillebäcksdalen. Här bodde 650 personer. Tuveskredet har bedömts att vara den största naturkatastrofen i Sverige. Totalt omkom 9 personer vilket kunde varit mer om raset startade senare.